Una nova forma d'entendre els serveis energètics

ahorro energia energetips

Energetips és una consultora integral de serveis energètics per a empreses. El nostre objectiu és oferir una gestió professionalitzada de tots els aspectes relacionats amb el consum energètic de les empreses, buscant constantment les oportunitats d’estalvi i optimització de recursos, i per tant de costos.

Alhora pretenem promoure l’ús responsable dels recursos energètics. És a dir, augmentar la consciència tant d’empresaris com de consumidors sobre la importància d’apostar per un creixement econòmic sostenible que no sigui incompatible amb el respecte al medi ambient.

Comptem amb un equip jove, dinàmic i multidisciplinari capaç de confeccionar solucions integrals a mida per minimitzar les necessitats energètiques de cada negoci. Des de l’auditoria d’equipaments i instal·lacions, passant pel projecte d’eficiència i implementació del mateix, fins a la renegociació de tarifes amb proveïdors i comercialitzadores.

Mitjançant eines de seguiment permanent del seu perfil energètic (lectura en temps real dels consums, informes periòdics, etc.), identificant desviacions sobre els objectius marcats i trobant reiteradament solucions, garantim que la activitat empresarial manté un ús racional i òptim dels recursos a llarg termini.

Des d’Energetips, no volem una relació puntual amb els nostres clients. Basant-nos en la confiança que donen els resultats, pretenem ser un col·laborador actiu en el negoci, més enllà de la simple implementació de projectes. Només així es pot garantir, en tot moment, un òptim control energètic de la companyia. Aquest és un factor clau en un sector amb tantes variacions com és el de l’energia i en què el seguiment del consum hauria de ser permanent. 

Gestió global, personalitzada i professional

D’aquesta manera, Energetips és una consultoria energètica de Barcelona que aposta per una gestió global i individualitzada dels serveis energètics, tenint en compte en tot moment les necessitats i particularitats de cada empresa, així com les seves perspectives d’estalvi.

Entre els nostres projectes d’eficiència energètica, destaquen els realitzats amb indústries dels més diversos àmbits, negocis del sector hoteler i la restauració, centres d’estudis, instal·lacions esportives i també cadenes de comerços.

Back to Top