Auditoria Energètica

L’auditoria és un pas previ indispensable en qualsevol procés de presa de decisió d’una empresa. Amb un estudi rigorós i analític de l’estat actual del perfil energètic es podran prendre les mesures encertades.

Radiografia del perfil energètic

Confeccionem una radiografia acurada del perfil energètic basant-nos en l’històric de dades i en la informació que recopila el nostre equip sobre el terreny. Mesurem i monitoritzem els consums en temps real per entendre en profunditat el paper consumidor de cada equipament.

Identificació d’oportunitats d’estalvi

La informació obtinguda i la comprensió detallada del paper consumidor de cada equipament ens permet avaluar els punts de màxima incidència de les actuacions de millora i així proposar mesures específiques que generen estalvis tant individualment com globalment.

Anàlisi de costos i rendibilitat

Tota mesura genera un cost. Algunes com l’ordenació d’usos poden aconseguir notables estalvis a un cost reduït. Altres que impliquin substitució parcial o total d’equipaments requereixen un estudi exhaustiu de costos i amortitzacions. Realitzem l’estudi de rendibilitat i proposem sense cap compromís possibles proveïdors dels serveis. En aquest punt vostè està preparat per la presa de decisió, i si ho desitja per implementar el projecte.

Back to Top