Des de l’aprovació de la llei d’autoconsum fotovoltaic 2019, mitjançant el Reial Decret 244/2019 aprovat el passat mes de març, s’han obert definitivament les portes al boom respecte a aquest model de consum d’energia elèctrica.

Les xarxes bullen de notícies relacionades amb el autoconsum fotovoltaic, les empreses instal·ladores de panells, plaques o kits fotovoltaics proliferen com bolets i les comercialitzadores s’han apuntant a aquesta tendència.

Així doncs, amb aquesta actualització al legalitzar la instal·lació de fotovoltaica per a autoconsum el 2019, quina és la situació actual i què està encara per definir?

Eliminació de l’impost al sol i simplificació dels tràmits

Pel que fa a l’impost al sol i els tràmits per inciar un projecte d’instal·lació de fotovoltaica per a autoconsum, hi ha hagut avenços importants.

La nova normativa respecte a l’autoconsum fotovoltaic simplifica les legalitzacions i abarateix els costos de connexió.

Sobretot, la part burocràtica s’ha simplificat molt per a instal·lacions domèstiques de menys de 15kW i per a instal·lacions sense connexió a la xarxa.

En aquest sentit, en cas d’una instal·lació de fotovoltaica per a autoconsum de menys de 100kW s’obre la porta a la compensació. Això implica subscriure un contracte de venda amb la mateixa comercialitzadora a la qual se li compra l’energia.

autoconsumo fotovoltaico 2019

D’aquesta manera, els excedents són pagats a un preu que serà fixe o variable en funció del que es negocïi. Per tant, permet treure la màxima rendibilitat a cada kWh produït i no autoconsumit.

Per a instal·lacions de més de 100kW amb excedents i connectades a xarxes, es pot vendre l’energia al mercat elèctric.

En aquest cas, el procediment és una mica més complex. Segueix sent necessari donar-se d’alta com a productor en el Registre Administratiu d’Instal·lacions de Producció Elèctrica i tenir un representant en el mercat energètic.

La bona notícia és que els costos de connexió també han disminuït amb la nova normativa.

Modalitat d’autoconsum amb compensació

Respecte l’autoconsum fotovoltaic amb compensació, la realitat ara mateix és ménys engrescadora que les possibilitats sobre el paper.

Per abocar els excedents d’energia elèctrica, és necessari que les distrubuïdores i l’operador del mercat estiguin preparats.

En aquest sentit, a novembre de 2019, encara no hem vist contractes de compensació d’excedents de fotovoltaica actius amb cap comercialitzadora.

autoconsumo fotovoltaico

Les notícies que ens arriben és que les distribuïdores estan o estaran a punt durant aquest últim trimestre i les comercialitzadores s’aniran adaptant per oferir els contractes de compensació.

Per tant, i malgrat que veiem molts comercials venent projectes de fotovoltaica amb compensació, la realitat és que encara no és efectiva aquesta modalitat.

Està molt a prop, però s’ha de vigilar amb les ofertes, perquè alguns càlculs d’amortitzacions i retorns poden ser enganyosos avui en dia.

Despeses d’instal·lació, posada en marxa i mateniment

El cost dels panells o plaques fotovoltaiques per a autoconsum i dels inversos ha madurat molt en els últims temps.

Si fa 10 anys el cost d’un kWp instal·lat era al voltant de 10.000€, actualment es pot aconseguir per entre 600€ i 900€, en funció de la potència instal·lada.

A l’hora de valorar propostes és impotant mirar les marques i els models dels equips ofertats, així com les garanties i les condicions de manteniment que ens ofereixen.

No oblidem que perquè el projecte d’instal·lació de fotovoltaica per a autoconsum tingui èxit, cal que estigui en bon funcionament durant 20 o 25 anys.

instalacion fotovoltaica autoconsumo

Autoconsum fotovoltaic: futur immediat

El futur respecte a l’autoconsum fotovoltaic és esperançador. Les previsions de creixament del sector són grans i es basen en expectatives sòlides.

Els nostres veïns europeus ja han experimentat creixements i taxes d’instal·lació grans en els últims anys.

Gràcies a la millora legislativa, sembla que aquests canvis per fi han arribat.

A més a més, per poder complir amb els compromisos de reducció d’emisions de carboni serà imprescindible que España instal·li energia fotovoltaica a un ritme de 2,8 GW anuals per arribar a l’objectiu de 37 GW el 2030 previstos en el Pla Nacional  Integrat d’Energia i Clima (PNIEC).

kit fotovoltaico autoconsumo

En els propers mesos veurem com es consoliden les fòrmules de producció de fotovoltaica amb compensació i la venda d’excedents.

La compensació serà sens dubte l’estrella de l’autoconsum, ja que permetrà maximitzar el rendiment econòmic de les instal·lacions gràcies a la simplicitat per legalitzar les instal·lacions.

Així doncs, serà necessari estar atent al mercat de contractes de compensació, ja que aquesta modalitat obre una nova línia de negoci per a les comercialitzadores.


Autor:

Fernando Agustí

Director Comercial d’Energetips