Avís Legal

Aquesta web, i els dominis energetips.com, energetips.cat, energetips.es, pertanyen a Enertips Consulting S.L., en endavant Energetips, amb NIF B66372517, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44479, foli 6, fulla B-457282, inscripció 1, i domicili social al carrer Pi i Margall 53, 7e 4a, 08024 de Barcelona. Poden contactar amb Energetips a través del formulari de contacte.

Objecte

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la LSSI, Energetips posa a disposició dels Usuaris la informació continguda en aquest document.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, compromentent-se al compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com qualsevol altra disposició legal aplicable.

Energetips es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació d’avisar amb antelació als usuaris dels esmentats canvis, entenet-se com a suficient la publicació dels mateixos en aquest lloc web.

Responsabilitat

Energetips s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc web.

El lloc web d’Energetips pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme algunes funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del contingut del lloc web. Les cookies utilitzades pel lloc web tenen caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la interacció de l’usuari amb el lloc web i desapareixeran al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas es faran servir les cookies per recollir informació de caràcter personal dels usuaris. L’usuari pot impedir l’ús de cookies configurant el seu navegador de la manera pertinent, cas en el qual Energetips no pot garantir el correcte funcionament de tots els aspectes d’aquest lloc web.

Energetips no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums de debat, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web d’Energetips. No obstant i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, Energetips es posa a disposició dels usuaris i autoritats competents per col·laborar de forma activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar la legislació vigent i/o drets de tercers.

Protecció de dades personals

Energetips està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, y garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com de la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Energetips posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat.

Propietat intel·lectual

El lloc web, inclosa a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat d’Energetips o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part d’Energetips. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’Energetips serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Back to Top

Vols estalviar en la teva propera factura?

calcular ahorro energia

 

 

Calculem el teu potencial d'estalvi:

✅ Gratuïtament

✅ Sense compromís

✅ Amb total confidencialitat

✅ En menys de 72 hores

VULL ESTALVIAR