En l’actual context d’augment dels costos energètics, la contractació de serveis de consultoria energètica és la millor manera de garantitzar el màxim estalvi en el consum d’energia per part de les empreses.

Malgrat que ja fa uns anys que van començar a sorgir les primeres consultores energètiques a Espanya, ha sigut en aquests últims anys quan les companyies han començat a descubrir els beneficis de comptar amb un expert en matèria d’energia que s’encarregui de professionalitzar i optimitzar la gestió dels serveis energètics i, consegüentment, minimitzar els seus costos en aquest àmbit.

Beneficis de comptar amb un consultor energètic

beneficios consultoria energetica

Per a les empreses, els beneficis de comptar amb un servei de consultoria en eficiència energètica són les següents:

  • Aconseguir el màxim estalvi en el consum d’energia per part de l’empresa, amb la consegüent reducció de costos en aquest àmbit. 
  • La garantia que es realitza un control permanent dels recursos energètics i s’apliquen les últimes mesures disponibles en cada moment. Mantenir el perfil d’energia òptim requereix un seguiment continuat per part d’un professional expert i en constant formació per estar al dia de l’última actualitat en el sector i les novetats en tecnologia per a la prestació del servei.
  • Comptar amb un tracte rigurós i independent de la informació, la qual cosa permet brindar sempre les millors solucions per al client en tots els àmbits.
  • La confiança de saber que els consultors energètics independents no estan condicionats per interessos particulars de proveedors (comercialitzadores) o altres organitzaciones.
  • La comoditat de poder simplificar la presa de decisions, ja que el consultor energètic és el responsable d’agrupar tota la informació referent al consum energètic (control de consums, acords amb proveedors, pla estratègic, etc.), analitzar-la i determinar la millor estratègia.
  • Amb freqüència, les companyies no compten amb els suficients recursos propis (humans i tecnològics) per dur a terme una òptima gestió en materia d’energia. Això implica, en moltes ocasions, que la implementació de polítiques d’eficiència energètica es retrasi o fins i tot es desestimi per falta de temps, amb el consegüent impacte a nivell de costos. Gràcies a la contractació dels serveis d’una consultora energètica, les companyies poden transferir la gestió diaria dels recursos energètics a professionals experts, per la qual cosa aquestes poden tornar a dedicar tots els seus esforços a la propia activitat empresarial. Fins i tot en el cas d’organtizacions que sí compten, entre la seva plantilla, amb professionals dedicats exclusivament a la gestió dels recursos energètics, les consultores poden convertir-se igualment en col·laboradors actius, oferint-los soport altament especialitzat, així com les més eficients eines de control.
  • En una societat cada vegada més sensibilitzada amb la sostenibilitat i el respecte per al medi ambient, implementar polítiques d’eficiència energètica es converteix en un valor afegit i diferencial per a aquelles empreses i organitzacions que decideixen apostar per això.

Energétips, una nova forma d’entendre els serveis energètics

Energétips és una consultora integral de serveis energètics per a empreses. Oferim una gestió professionalitzada i independent de tots els aspectes relacionats amb el consum energètic de les empreses, buscant constantment les oportunitats d’estalvi i optimització de recursos i, per tant, de costos.