Potser heu vist en els mitjans de comunicació, aquests últims dies, la notícia que la concentració de diòxid de carboni en l’atmòsfera va batre, el 2016, el rècord històric de concentració.

De fet, aquest darrer any, les emissions de CO2  van arribar al nivell més alt en 800.000 años, segons el Butlletí de la Organització Metereològica Mundial sobre els Gasos d’Efecte Hivernacle.

Tot i ser dades molt preocupants, per a molts la notícia no ha sigut una sorpresa, ja que els últims 70 anys s’ha produit un augment sostingut sense precendents.

Concretament, la concentració mundial mitjana de CO2 va superar, el 2015, per primera vegada, les 400,00 parts por milió (ppm), i el 2016, ha arribat a les 403,3 ppm, com a conseqüència de les activitats humanes i el fenòmen climàtic conegut com a ‘El Niño‘.

Per tal que us en pugueu fer millor una idea, penseu que actualment la concentració de CO2  supera en un 40% els nivells preindustrials (en els 800.000 anys previs a 1750 no es va sobrepassar les 300 ppm).

Més enllà de la concentració total, el principal problema rau en la velocitat d’aquest augment. Hem de tenir en compte que es triguen milers d’anys en estabilitzar els nivells de gasos d’efecte hivernacle en l’atmòsfera de forma natural, i els ecosistemes han reaccionat històricament en aquestes escales de temps.

Actualment, estem modificant greument les concentraciones en només 300 anys, un fet que, sens dubte, tindrà conseqüències desastroses al no tenir els ecosistemes el temps suficient per adaptar-se.  

huella de carbono empresas

Com de greus són els efectes de les emissions de CO2?

Aquesta major incidència en la concentració de diòxid de carboni en l’atmòsfera es deu a diferents causes. Principalment, al creixement demogràfic, unes pràctiques agrícoles més intensives, un major ús de la terra i l’augment de la deforestació, la industrialització i el consegüent ús d’energia procedent de fonts fòssils.

Malgrat els tímids indicis que apunten que la correlació entre creixement econòmic i l’ús de combustibles fòssils s’està començant a trencar, el problema ja està creat. No és suficient amb estabilitzar l’actual nivell d’emissions. Si volem revertir els efectes de l’escalfament global hem de reduir de manera dràstica el nivell de gasos d’efecte hivernacle.

L’atomòsfera es un sistema complex amb grans inèrcies i delicats equilibris. Fins i tot interrompint les emissions mundials de CO2 d’un dia per l’altre, la concentració de gasos d’efecte hivernacle trigaria dècades, sino segles, en arribar als nivells preindustrials.

Per aquesta raó, si volem evitar viure en un planeta de climes extrems, és important que des de les organitzacions mundials que vetllen pel medi ambient, fins als ciutadans, passant pels governs, comencem a prendre les mesures pertinents en aquest àmbit.

calcular huella de carbono empresas

Es poden reduir les emissions de CO2?

Tot i que, en els últims anys, ha augmentat en gran mesura l’ús de les energies renovables, seguim emetent massa gasos.

En aquest sentit, una mesura per contribuir a la reducció de la concentració de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle és, en efecte, l’aposta per l’ús d’energies no només renovables, sino amb baixes emissions de carboni.

Una altra acció amb la qual conseguim un gran impacte és també la implementació de polítiques d’eficiència energètica que garanteixin una millor utilització i optimització dels recursos.

medir huella de carbono

Com calcular la petjada de carboni

El concepte ‘petjada de carboni‘ no és nou, però ha anat adquirint importància en els últims anys. La seva definició seria la següent: es tracta de la totalitat de gasos d’efecte hivernacle emesos per efecte directe o indirecte d’un individu, una organització, un esdeveniment o un producte.

Per tant, les empreses poden mesurar la petjada de carboni pel que fa a la seva activitat, els seus processos productius i els seus productes o serveis.

Un cop disposen dels resultats, poden identificar amb precisió els punts crítics i prendre les mesures pertinents. D’aquesta manera, la companyia aconseguirà reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i, al mateix temps, un estalvi econòmic.

emisiones co2

A Energetips, com a consultoria en eficiència energètica, som experts en calcular la petjada de carboni d’organitzacions i empreses, dins dels nostres projectes d’estalvi i optimització dels recursos energètics.

A més a mes, ens ocupem de donar visibilitat a aquest compromís de les companyies amb la sostenibilitat i el medi ambient gràcies als nostres serveis de màrqueting verd. No hem d’oblidar que els consumidors valoren cada vegada més les marques eco-friendly i això té un efecte directe en la seva cistella de la compra. Així mateix, representa un valor diferencial repecte a les empreses de la competència.

medir huella de carbono empresas


Autor:

Dani Puigdomènech

Cofundador & Director de Projectes d’Energètips.