Centre d’estudis

Portfolio item page

  • (Español) ahorro energia escuela

Project Details

Descripció

Important grup empresarial dedicat a la formació tant en ensenyament secundari i batxillerat com en formació professional. Aquest és un projecte de consultoria energètica permanent amb una durada inicial de dos anys. Inclou actuacions en dos edificis.

Mesures adoptades

Després de realitzar l’auditoria energètica es dissenya un pla global de millora del perfil energètic centrat en tres àrees: equipaments, tarifa i usos. Es dissenya un pla de substitució de la il·luminació a tecnologia LED que s’implementarà durant els dos anys de projecte.

El pla d’usos inclou l’avaluació del potencial d’estalvi en funció dels usos energètics de totes les àrees de cada edifici així com formació especifica pels treballadors dels dos centres.

Addicionalment es dissenya un any temàtic d’eficiència energètica per dur a terme durant el curs 2016/2017. En l’actualitat s’està en fase pilot amb excel·lents resutats.

En l’apartat de tarifa es posa en mans d’Energètips la gestió tarifària, canviant de tarifa i comercialitzadora.

Resultats

Les actuacions planificades tenen l’objectiu d’aconseguir un estalvi total en el consum del 35%. Millora en el preu del kWh de la tarifa actual superior al 10%. El pla d’usos pot reportar un estalvi extra d’un 10%. El total d’estalvi en la factura final rondarà el 40% al final dels dos anys.

Tornar a Casos

Back to Top