Saber com utilizar l’aire condicionat correctament ens permetrà gaudir l’estiu amb un millor confort i, al mateix temps, estalviar en la factura elèctrica

També hi ha altres mesures que podem aplicar per reduir els efectes de la calor a casa nostra, l’empresa i el cotxe

Arriba la calor i, amb ella, la necessitat de prendre mesures concretes per a garantir un confort òptim dins els diferents espais on passem el dia.

En aquest sentit, com a experts en asesoria energètica, des d’Energetips, us proposem a continuació un seguit de consells que us ajudaran a poder gaudir d’un ambient agradable i de confort als vostres espais.

Tot això, minimitzant el consum elèctric dels equips de climatització i optimitzant l’eficiència energètica.

Climatització

Per maximitzar el confort i l’eficiència de l’equip de clima, és aconsellable seguir un conjunt de pautes que ens ajudaran a mantenir una temperatura adequada dins l’espai on ens trobem.

Així doncs, aquests son els principals consells sobre com utilitzar l’aire condicionat de manera eficient i, al mateix temps, estalviar.

 • Fer un ús conscient de les màquines de climatització.
 • Evitar els canvis bruscos de temperatura de les màquines de climatització. D’aquesta manera s’evita forçar la màquina.
 • No posar la màquina de clima a una temperatura molt baixa per reduir-la ni molt alta per pujar-la.
 • No apagar ni encendre contínuament les màquines de climatització.
 • Mantenir en tot moment la temperatura del termòstat a no més de 21 ºC a l’hivern i a no menys de 25 °C a l’estiu. O a una temperatura entre 5 i 6 °C més baixa que l’exterior (a l’estiu). D’aquesta manera, s’evitaran els canvis bruscos de temperatura quan les persones entren i surten de l’espai.
 • Apagar la climatització abans de marxar (30 min).
 • Si es disposa d’un sistema de control de la climatització, es recomana configurar i establir un programa de funcionament per a l’equip de clima, definint els valors detallats amb anterioritat durant l’horari de funcionament de l’equip.
como utilizar aire acondicionado

Bloqueig de radiació

Una altra alternativa senzilla per a reduir les necessitats de climatització en un espai és garantir un bloqueig adequat de la radiació solar. En aquest sentit, els consells a seguir són els següents:

 • Es recomana l’ús d’estors o cortines opaques a les finestres durant les hores en que toca el sol.
 • Una alternativa als estors o cortines és la utilització d’adhesius translúcids a les finestres que reben radiació solar directa.

Ventilació

Per aconseguir una situació de confort i higiene dins l’espai, també és aconsellable assegurar-se que l’aire es renovi. D’aquesta manera, convé posar en pràctica les següents mesures:

 • Si l’equip de climatització instal·lat no disposa d’un sistema de renovació de l’aire, és recomanable obrir les finestres per renovar l’aire, a l’arribar i abans de marxar de l’espai.
 • Millor renovar per les finestres on no toqui o hagi tocat el sol en les últimes hores.

Cotxe

Quan s’agafa el cotxe, garantir una temperatura de confort al seu interior és primordial. Una temperatura excessiva pot tenir conseqüències negatives sobre la capacitat de reacció i el cansament, augmentat el risc al volant.

como utilizar aire acondicionado coche
 • Per poder conduir confortablement, es recomana definir una temperatura d’entre 21 i 23 ºC.
 • També és aconsellable fer un ús conscient de la climatització, no definint temperatures massa elevades o massa baixes, evitant contrastos massa pronunciats amb la temperatura exterior. Per maximitzar la seva eficiència, no es recomana encendre i apagar contínuament el clima.
 • A l’iniciar la conducció, i abans que l’aire condicionat tingui temps de començar a refredar, és recomanable obrir les finestres per renovar l’aire interior, millorant així el confort i la higiene.
 • No és recomanable enfocar l’aire fred directament a la cara. El que desitgem és aconseguir una temperatura agradable i uniforme dins el vehicle.
 • Per garantir un funcionament òptim de la climatització al cotxe, es recomana realitzar un manteniment adequat.
 • En períodes calorosos, també és aconsellable hidratar-se i aturar-se regularment, sobretot durant trajectes llargs.

Esperem que aquests consells sobre com utilitzar l’aire acondicionat i per reduir els efectes de la calor a casa, l’empresa i el cotxe us hagin resultat d’utilitat.

Des d’Energetips, tot l’equip us desitgem un bon estiu i unes bones vacances!