Control i Seguiment

Per l’èxit d’un projecte d’eficiència energètica la clau és la implementació. I perquè la implementació es realitzi sense sorpreses cal un control i seguiment permanent de les mesures preses.

Més enllà d’un projecte puntual, el control i seguiment dels consums energètics és també una manera d’entendre el funcionament permanent de la vostra empresa.

Projectes puntuals

Energetips fa la gestió integral del projecte. Durant la implementació es realitza un control permanent de la incidència de les diferents accions preses mitjançant mesures en temps real dels consums i mitjançant la facturació energètica posterior a la implementació. Es realitzen informes periòdics perquè el client vegi de la manera més transparent i immediata com la seva inversió dóna fruits.

El vostre gestor energètic

De la mateixa manera que la seva empresa disposa d’un departament legal o d’un gestor financer, Energetips vols ser el seu gestor energètic. L’externalització de la gestió energètica a professionals és la millor garantia que el seu perfil energètic és sempre el més òptim.

Vetllem permanentment per aconseguir les millors tarifes energètiques. Informem de les possibilitats de finançament i ajudes públiques que sorgeixen al llarg del temps. I el més important de tot, amb el seguiment constant dels consums detectem i analitzem les desviacions que apareguin per comprendre-les i corregir-les abans que generin sobrecostos importants.

Per molt menys del que pensa pot tenir un company de viatge que li garanteix el perfil energètic òptim fent-lo més eficient energèticament que els seus competidors.

Back to Top