El Parlament Europeu manté la seva aposta per a l’eficiència energètica i s’ha fixat com a objectiu una reducció del consum del 35% de cara a l’any 2030, així com augmentar la quota de les energies renovables fins a un 35% del total.

Al mateix temps, en el ple de la comissió parlamentaria d’Indústria que va tenir lloc a mitjans de gener, els eurodiputats van demanar que el 12% de l’energia utilizada en el sector del transport el 2030 provingui de fonts renovables.

Per tal d’aconseguir aquestes xifres a nivell comunitari, els països de la Unió Europea hauran de fixar els seus propis objecitus nacionals, que seran coordinats i supervistats en virtut d’un altre projecte legislatiu, també aprovat pel Parlament Europeu, sobre la governació de la Unió de l’Energia.

Increment de l’eficiència energètica en un 35%

En l’àmbit de l’eficiència energètica, el Parlament Europeu s’ha pronunciat a favor d’establir un objectiu vinculant del 35% per al conjunt de la Unió, així com llindars orientatius per a cada país.

Aquest objectiu es calcularà a partir de la projecció de consum energètic per al 2030 segons el model PRIMES, que simula el consum i el subministrament d’energia de la Unió Europea.

ahorro energetico empresas

Una creixent aposta per a les energies renovables 

Pel que fa a les energies renovables, l’objectiu global de la Unió es que la quota de les energies verdes arribi fins a un 35% del total.

Cada país haurà, per tant, de fixar objectius que afavoreixin la consecució d’aquesta xifra. No obstante, podran desviar-se fins a un 10% en funció de determinades circumstàncies.

energetips eficiencia energetica

La defensa de l’autoconsum energètic 

El Parlament Europeu ha donat el seu suport als canvis introduïts per part de la comissió parlamentària per assegurar que els consumidors que produeixin electricitat puguin consumir-la, així com instal·lar sistemes d’emmagatzament, sense haver de pagar impostos o taxes per aquest fet.

També insta als Estats membres a avaluar els obstacles de l’autoconsum i facilitar que els consumidors, particularment les llars, se sumin a comunitats productores d’energies renovables sense exigències o procediments no justificats.

Biocombustibles mes avançats

L’any 2030, cada Estat membre haurà d’assegurar-se que el 12% de l’energia utilitzada en el sector del transport prové de fonts renovables.

Així doncs, es vol promoure la reducció dels biocombustibles de primera generació (elaborats a partir d’aliments i pinso) en el transport per carretera i ferrocarril, a més a més de prohibir l’ús de l’oli de palma a partir del 2021.

Paral·lelament, es vol incrementar la quota dels biocomustibles avançats (l’impacte dels quals es molt menor que els de primera generació), els combustibles renovables, els combustibles derivats de residus i l’electicitat renovable.

Més estacions de càrrega per als vehicles elèctrics

D’aquí sis anys, a finals del 2022, el 90% de les gasolineres ubicades en carreteres dins de les xarxes transeuropees hauran d’estar equipades amb punts de recàrrega per a vehicles elèctics.

ahorro energetico

Biomassa sostenible

El Parlament Europeu també demana mesures específiques per evitar incentius al ús no sostenible de la biomassa, ja que hi ha alternatives industrials i materials que aporten un valor afegit més important. Així doncs, es manté l’aposta per l’ús de les deixalles i els residus per produir energia.

El nou full de ruta en energia i clima

Per tal d’avançar cap a la Unió de l’Energia, abans de l’1 de gener de 2019 i cada deu anys a partir d’aquesta data, cada Estat membre haurà d’enviar a la Comissió un pla integrat sobre energia i clima. El primer pla haurà de cobrir el període que va des de 2021 fins a 2030.

La Comissió evaluarà els programes i podrà fer recomenacions o adoptar mesures, si considera que no s’han aconseguit els progressos suficients o no s’ha adoptat totes les accions necessàries.

Autor:

Dani Puigdomènech

Cofundador & Director de Projectes d’Energètips.