Actualment, l’auge de la venda de cotxes elèctrics i híbrids és una realitat. No osbtant, els consumidors d’aquests tipus de vehicles encara han d’afrontar un problema: la falta d’espais en què poder recarregar-los.

És per això que són cada vegada més particulars, empreses, comunitats de propietaris, operadores d’estacionamient (pàrquings) i entitats locals i públiques les que s’interessen per la instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics.

Des d’Energetips, com a experts en serveis d’eficiència energètica, estem convençuts que les organitzacions que primer apostin per instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics aconseguiran un important avantatge competitiu a curt termini, però sobretot en els propers anys.

A més a més, amb l’adequada auditoria i gestió dels recursos energètics, es podrà trobar la fórmula que garanteixi la màxima rendibilitat amb la mínima inversió.

instalacion puntos recarga coches electricos barcelona

Per què instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics?

La creixent conscienciació sobre l’impacte de l’activitat humana en el planeta és un fet imparable. En aquest sentit, no deixa d’incrementar el nombre de persones que aposten per un estil de vida sostenible i el més respectuós posible amb el medi ambient.

Així mateix, aquesta tendència a l’alça es tradueix en decisions de compra que prioritzen les marques verdes i, conseqüentment, en més interès per part de les empreses a l’hora de dur a terme accions de màrqueting ambiental.

Pel que fa a la mobilitat, cal destacar que el creixement de vendes de cotxes elèctrics i híbrids ha sigut espectacular en els últims anys.

Concretament, només el passat mes de gener les matriculacions de vehicles elèctrics i híbrids (turismes, quadricicles, vehicles comercials i industrials i autobusos) van pujar un 30% a Espanya respecte al mateix mes de l’any anterior.

Un percentatge que es tradueix en més de 8.990 unitats en només el primer més de l’any, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC).

A més a més, poc a poc el preu d’aquest tipus de vehicles es va equiparant al dels que circulen gràcies als combustibles fòssils (gasolina i dièsel o gasoil).

Així doncs, s’estima que l’increment de vendes d’aquests automòbils serà encara més destacada en els propers mesos i anys.

Paral·lelament, són cada vegada més les entitats públiques, sobre tot ajuntaments locals, els que ofereixen subvencions per a la instal·lació de punts de recarga per a cotxes elèctrics y altres mitjans de transport.

D’aquesta manera, les empreses privades compten ara amb una magnífica oportunitat per demostrar la seva aposta per la mobilitat sostenible i, al mateix temps, construir un negoci al voltant de la instal·lació de punts de recàrrega.

instalacion puntos recarga vehiculos electricos barcelona

Com instal·lar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics 

A l’hora de plantejar-se un projecte d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i híbdrids, s’han de valorar una sèrie de factors. Només així es podrà aconseguir un ús eficient de la energia i el màxim estalvi energètic.

Entre ells, la potència disponible en la instal·lació, la potència de recàrrega que ens interessa oferir (convencional, semi ràpida, ràpida i ultra ràpida) i els tipus de connectors que volem que estiguin disponibles.

Així mateix, s’haurà de tenir en compte que hi haurà dos moments claus durant el dia pel que fa a l’ús d’aquests punts de recàrrega: per la nit i en horari laboral.

Per tot això, resulta molt convenient la utilització d’un software de gestió energètica.

D’aquesta manera, es podrà controlar l’ús de cada punt de recàrrega o adaptar la potència disponible en cada moment en funció dels vehicles connectats, entre altres accions.

La primera prestació és fundamental, per exemple, en les comunitats de veïns per poder facturar l’import corresponent a cada propietari o inquilí.

Així mateix, cal assegurar-se d’estar complint sempre amb la normativa vigent (actualment, la guia tècnica d’aplicació de la ITC-BT-52) i implementant les mesures necessàries per garantir totalment la seva seguretat.

recargar coches electricos barcelona

Subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 

Ja fa uns anys que les grans ciutats europees es preocupen per dur a terme mesures que promoguin una mobilitat sostenible.

Una creixent inversió en mitjans de transports públics, la promoció de serveis de lloguer de bicicletes públiques, la prohibició de l’ús d’automòbils antics i la restricció de la circulació en els centres urbans són algunes de les principals accions que s’han ralitzat en aquest sentit.

Així mateix, d’un temps ençà, són cada vegada més les entitats públiques que compten amb subvencions per facilitar el desplegament de la infraestructura necessària pels vehicles propulsats amb energies alternatives als combustibles fòssils convencionals.

Per aquesta raó, a l’hora de plantejar un projecte d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics convé informar-se bé de les possibles ajudes tant a nivell de Comunitat Autònoma com d’Ajuntament.

donde recargar coches electricos

Energetips, experts en eficiència energètica i mobilitat elèctrica

En el context de l’estalvi energètic i l’ús eficient dels recursos d’energia, els mitjans de transports elèctrics i híbrids susciten un gran interès.

Això es deu a que, en poc temps, la mobilitat elèctrica ha deixat de ser un projecte de futur per convertir-se en una realitat del present. Sobre tot, pel que fa a la mobilitat urbana.

D’aquesta manera, no hi ha dubte que les organitzacions que s’anticipin i donin una resposta ràpida a la creixent demanda de punts de recàrrega aconseguiran una important avantatge competitiva respecte als seus competidors.

Així mateix, es posicionaran com a institucions o negocis eficients, sostenibles i compromesos socialment, la qual cosa millorar també la percepció dels consumidors respecte a la seva marca o entitat.

Concretament, instal·lar aquests punts de recàrrega resulta especialment profitós en el cas de grans empreses amb àrees d’estacionament per als treballadors, pàrquings o operadores d’aparcament i comunitats de propietaris.

Des d’Energetips, com a consultoria d’eficiència energètica, som experts en el disseny de plans d’implementació de putns de recàrrega de vehicles elèctrics que aportin la màxima rendibilitat amb la mínima inversió.

Alhora, estem altament familiaritzats amb tota la normativa vigent en aquest àmbit, així com amb els tràmits necessaris per a la presentació de sol·licituds per a ajudes i subvencions locals o a nivell de Comunitat Autònoma.