S’estima que, en poques dècades, si no canvia el ritme de producció i consum actual i la població segueix augmentant, els humans necessitarem l’equivalent a dos ‘planetes terra’. Així ho va alertar ja fa un temps el Fons Mundial de la Natura (WWF) i les dades actuals no fan més que ratificar la seva advertència.

Per aquest motiu, és necessari que la societat prengui consciència de la importancia de tenir cura i respectar el medi ambient, al mateix temps que adquireixi hàbits que promoguin la sostenibilitat.

No obstant, és des del sector industrial i dels béns de consum, així com també des de les empreses de serveis, on l’aposta per processos de producció més eficients energèticament puguin impactar de manera més notable en la preservació de la natura. Només així es podran capgirar les dades i millorar els pronòstics respecte el futur del nostre planeta.

Afortunadament, la innovació i el desenvolupament de noves tecologies faciliten, cada cop més, la implementació de polítiques medioambientals en les empreses.

Per la seva banda, la població es preocupa, de forma creixent, per la sostenibilitat i això es veu reflectit en la seva cistella de la compra. D’aquesta manera, les empreses tenen un incentiu més per convertir-se en companyies ‘eco-friendly’ o ‘environmentally friendly’.

En el cas de l’energia, a més a més, implementar mesures d’eficiència energètica no només és una forma de contribuir a la preservació del medi ambient, sino també una oportunitat d’estalvi per a les empreses. Així doncs, són cada vegada més les companyies que decideixen sumar-se al moviment ‘verd’.

Més enllà de les avantatges de convertir-se en una empresa eco-friendly, també és cert que la implementació de polítiques medioambientals suposen sempre un esforç.

marketing verde empresas

Per aquesta raó, les companyies que decideixen fer aquesta transició tenen la possibilitat i el dret legítim d’utilitzar aquestes millores com a arguments de venta, fent-ne ús fins i tot com a element diferencial respecte a les empreses de la competència. És el que es coneix com a màrqueting verd, però també màrqueting ecològic o ambiental.

Així doncs, les empreses no han d’oblidar que la preocupació dels consumidors pel medi ambient està marcant actualment les tendències del mercat i que la indústria ha d’adaptar-se a aquests requisits, al mateix temps que aconsegueix que els seus processos siguin més eficients i respectuosos amb la natura.

L’eficiència energètica en l’estratègia del màrqueting verd

En el cas que, com a empresa, decidim convertir-nos en una marca verda, hi ha diferents accions que seran necessàries planificar, coordinar i executar.

La implementació d’un pla de millora d’eficiencia energètica és una bona manera de començar. Un millor aprofitament de les fonts d’energia no només es traduirà en un major estalvi en els suministres, sino també en l’única manera d’evitar el malbaratament dels recursos.

Energètips no només som especialistes en el disseny, la coordinació i l’execució de projectes d’eficiència energètica, sinó que també oferim assessorament a aquelles companyies que volen anar més enllà i optar també per les energies renovables.

Així mateix, ajudem a les empreses a complir amb els requeriments que els hi permetin obtenir certificacions energètiques i de qualitat, com són la norma ISO 50001 o diferents segells verds específics per a cada sector. Aquesta opció és, sens dubte, la millor manera de donar visibilitat i credibilitat al compromís de l’empresa amb la sostenibilitat.

No hem d’oblidar que el respecte pel medi ambient serà un valor cada vegada més en alça i apreciat per part dels consumidors, per la qual cosa avançar-se a la competència és, en efecte, una aposta de futur, però també de present.

marketing verde empresas

Energètips, experts en màrqueting verd

Des d’Energètips, ens encarreguem de dissenyar i coordinar les diferents accions de màrqueting verd de les empreses, per tal d’ajudar als nostres clients a donar visibilitat al seu compromís amb la sostenibilitat.

Som experts en la creació de marques verdes i en la comunicació i la promoció de models de negocis eficients i compromesos socialment i amb el medi ambient.


Autor:

Josep Lecina

Cofundador & Business Development Manager de Energétips.