Màrqueting Verd

El compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient no es ven. És una actitud tant individual com d’empreses destinada a contribuir al benefici comú.

Aquesta màxima però és compatible amb fer visible el nostre compromís per diferenciar-nos dels competidors i així millorar el nostre posicionament.

Crear una marca verda

Per crear una marca efectiva cal coordinar les accions que es prenen. El projecte de millora d’eficiència energètica és una bona manera de començar però cal anar més enllà. Que el projecte tingui en compte els requeriments de certificacions energètiques i de qualitat com els de la norma ISO 50001 o diferents segells verds específics a cada sector és la millor forma donar visibilitat i credibilitat al nostre compromís amb la sostenibilitat.

L’obtenció posterior d’aquests tipus de certificacions oficials ens permetrà promocionar de manera efectiva el nostre model de negoci com un model eficient, sostenible i compromès socialment.

Diferenciació dins el sector

Un cop tenim definida la marca verda, cal saber utilitzar-la per diferenciar-nos de la resta de competidors dins el nostre sector. La percepció i valoració del respecte al medi ambient de la societat no ha parat de créixer en els darrers anys i seguirà guanyant rellevància en el futur.

Si bé és cert que queda molt camí per recórrer pel que fa a respecte al medi ambient en l’àmbit econòmic i industrial, avançar-se als competidors posicionant-se ja avui com a líders del sector en modernitat i compromís amb la sostenibilitat serà sens dubte un benefici qualitatiu important en el futur.

Back to Top