La lluita contra el canvi climàtic i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com la disminució de la dependència externa de combustibles fòssils són factors claus en les polítiques energètiques europees disenyades en els últims anys.

En aquest sentit, la millora de l’eficiència energètica es proposa com una de les solucions per aconseguir una transició energètica cap a un model més respectuós amb el planeta.

De cara a les organitzacions, millorar l’eficiència energètica no només els ajuda a reduir l’impacte ambiental, sinó que també els hi suposa un estalvi econòmic en les factures energètiques i una millora de la competitivitat de l’empresa, al mateix temps que els hi otorga una visió estratègica dels seus consums i contribueix a un ús més eficient de les seves fonts d’energia.

L’eina més utilitzada per aconseguir una millora de l’eficiència energètica d’una organització és la implementació d’un Sistema de Gestió Energética (SGE). De fet, la norma ISO 50001 neix amb l’objectiu de permetre una millora continuada del rendiment energètic de les organitzacions a través de la implementació i el manteniment d’un SGE.

certificacion iso 50001

El passat mes de setembre es va publicar la versió final de la nova norma ISO 50001:2018, dirigida a complir amb els requisits medioambientals i facilitar la seva integració amb altres normes de sistemes de gestió.

La major part de les modificacions introduïdes en la nova versió van dirigides a adoptar l’estructura pròpia de la resta de normes de sistemes de gestió (estructura d’Alt Nivell); encara que també s’incorporen millores específiques de la gestió energètica de l’organització.

A continuació, detallem les principals novetats introduïdes en la certificació ISO 50001:2018:

  1. Adopta l’estructura d’Alt Nivell pròpia de la resta de normes de sistemes de gestió. Facilita la integració del SGE amb altres sistemes de gestió de l’organització.
  2. Permet l’extensió tant al sector industrial com al terciari i al de transports, els tres grans sectors energètics.
  3. Durant l’etapa de planificació, s’hauran d’identificar tots aquells riscos i oportunitats que puguin influir sobre els resultats previstos del SGE.
  4. Més compromís i responsabilitats de la direcció per al bon funcionament del SGE.
  5. Més comprensió de l’organització i del seu context que permeti desenvolupar la Planificació Energètica des d’un punt de vista més estratègic.
  6. Millores en el procés de justificació del nivell d’acompliment energètic de l’organització a través d’un augment del número d’indicadors i mètriques.
  7. Millores en el procés de normalització i recopilació de les dades.
  8. S’inclou la comunicació externa en els requisits de comunicació de la norma.

Tant les empreses grans com les petites poden beneficiar-se de la certificació de la ISO 50001. Per la seva part, aquelles que ja la tinguin disposaran d’un període de tres anys per poder incorporar els canvis de la nova norma des de la data de la seva publicació.

beneficios iso 50001

En cas que vulquis resoldre qualsevol dubte relacionat amb les novetats introduïdes en la nova ISO 50001:2018 o conèixer més sobre aquesta norma, pots contactar amb nosaltres.

A Energetips, consultoria d’eficiència energètica de Barcelona, comptem amb un equip tècnic que t’assessorarà en tot allò que necessitis.

Autor:

Dani Puigdomènech
Cofundador & Director de Proyectos de Energetips.