L’empresa Nutrisport, líder en el sector de la nutrició esportiva, ha aconseguit, des de l’inici d’aquest 2018 i en comparació amb el mateix periode de l’any anterior, reduir les emissions de carboni en gairebé un 38%.

Concretament, ha fet possible que la seva fàbrica ubicada a Argentona (Barcelona) deixi d’emetre un 37,7% menys de gasos d’efecte hivernacle. Això es tradueix en una disminució de 100 toneladas d’emissions de CO2.

La nova petjada de carboni de Nutrisport

La concentració de diòxid de carboni en l’atmòsfera ha augmentat perillosament en les últimes dècades. Per això, si es volen revertir els efectes de l’escalfament global, s’hauran de reduir de manera dràstica els nivells d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Per poder-ho aconseguir, les empreses tenen una gran responsabilitat. Així doncs, des de Nutrisport s’ha fet una important aposta per l’eficiència energètica i la implementació de mesures que permetran disminuir les emissions de CO2.

Per tal de poder complir amb aquest objectiu, l’empresa líder en nutrició esportiva ha confiat en Energetips, consultoria en eficiència energètica i experts en el càlcul de la petjada de carboni d’organitzacions i empreses, dins de projectes d’estalvi i optimització dels recursos energètics.

reducir huella carbono industria

L’aposta de Nutrisport per l’eficiència energètica 

Des de 2017, la implementació de polítiques d’eficiència energètica per part de Nutrisport ha aconseguit una millor utilització i optimització dels recursos.

En comparació amb l’any anterior, el primer trimestre del 2018 l’empresa de suplements esportius ha aconseguit reduir el seu consum energètic en un 10,3%.

Fotografies: Pàgina web Nutrisport