Subvencions i finançament

A Energetips som conscients que el finançament pot ser un escull a l’hora de posar en pràctica un bon projecte de millora d’eficiència energètica. Les fórmules de finançament d’aquest tipus d’actuacions són diverses: finançament propi, projectes per objectius, subvencions i ajudes públiques, projectes finançats per proveïdors, préstecs i incentius fiscals.

Finançament propi

Tot i semblar una obvietat, el millor finançament és el propi. Si és possible disposar-ne, invertir els recursos propis en eficiència energètica garanteix l’obtenció dels màxims estalvis des del primer moment. Encara més important és no ser esclau de contractes de llarga durada amb tercers que limiten la llibertat de presa de decisions futures.

En l’actual conjectura energètica no hi ha inversió més rendible que invertir en estalvi.

Projectes per objectius

La retribució per objectius també és una bona fórmula per dur a terme projectes d’eficiència energètica. Vincular el benefici del gestor energètic a l’obtenció d’estalvis crea una relació de confiança entre gestor i client basada en l’interès comú d’obtenció dels esmentats estalvis. Al mateix temps redueix costos pel client que paga més o menys en funció de l’estalvi però mai per sobre del cost previ a la implementació de les mesures.

Subvencions i ajudes públiques

Les subvencions són una excel·lent fórmula per finançar el seu projecte d’eficiència energètica. Sovint el procediment burocràtic per obtenir-les és un autèntic malson i desencoratja a susceptibles perceptors de demanar-les. Energetips coneix en detall aquest intricat món burocràtic i s’encarrega d’analitzar les possibilitats d’obtenció d’ajudes i si escau la posterior tramitació íntegra de les peticions.

Les fórmules de finançament públic i la disponibilitat de subvencions han caigut notablement en els darrers anys. Tanmateix, segueix existint un ventall de possibilitats per obtenir finançament a fons perdut per realitzar projectes relacionats amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Entitats públiques com IDAE i ICAEN ofereixen programes d’ajudes que podrien adaptar-se al seu projecte d’eficiència.

Projectes finançats per proveïdors i gestors de projectes

Aquesta és una fórmula que no recomanem a Energetips. L’aparent benefici que constitueix no haver de realitzar cap inversió de fons propis amaga generalment opacitat en les propostes i contractes de llarga durada que limiten enormement la capacitat de decisió futura. Les propostes basades en preus tancats on el gestor finança les actuacions acostumen a no ser transparents pel que fa als costos dels diferents servies proveïts i acabaran incorrent, amb tota probabilitat, en sobrecostos respecte a una gestió independent i objectiva.

Cal analitzar molt bé un contracte de llarga durada. Estar compromès per molt temps en un món energètic dinàmic i que canvia a gran velocitat pot ser una hipoteca a decisions estratègiques futures. Lligams contractuals per períodes que poden arribar a més de deu anys seran una penalització important si la conjectura econòmica, energètica o tecnològica canvien als cap de pocs anys d’haver firmat.

Back to Top