El Parlament Europeu manté la seva aposta per a l’eficiència energètica i s’ha fixat com a objectiu una reducció del consum del 35% de cara a l’any 2030, així com augmentar

Learn more