S’estima que, en poques dècades, si no canvia el ritme de producció i consum actual i la població segueix augmentant, els humans necessitarem l’equivalent a dos ‘planetes terra’. Així ho

Learn more