Actualment, l’auge de la venda de cotxes elèctrics i híbrids és una realitat. No osbtant, els consumidors d’aquests tipus de vehicles encara han d’afrontar un problema: la falta d’espais en

Learn more